مزایا و محدودیت‌ها

یکی از مزایایی که در برگزاری امتحانات آنلاین وجود دارد، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان است که هم دانشجویان و هم استادان از آن استفاده می‌کنند. بزرگ‌ترین محدودیتی که پیش‌روی امتحانات آنلاین وجود دارد این است که برای شرکت در سیستم آزمون‌های آنلاین دانشگاهی، دانشجویان و دوران ابتدایی باید حتما به اینترنت متصل باشند و این مساله برای افرادی که در مناطق دوردست و روستایی و بدون وجود اینترنت زندگی می‌کنند، محدودیت به شمار می‌رود؛ به همین دلیل این قبیل افراد کمتر فرصت استفاده از امکان تحصیل از راه دور به صورت آنلاین و در نتیجه شرکت در آزمون‌های آنلاین را دارند.